Còn nhiều rào cản trong phát triển thịt mát

.
Nguồn: vietnambiz.vn