Dự thảo Luật Trồng trọt còn bỏ trống giống cây trồng biến đổi gen

.
Nguồn: vietnambiz.vn