OPEC cân nhắc giảm sản lượng dầu

.
Nguồn: vietnambiz.vn