Tôm nhập khẩu vào châu Âu được đánh giá là an toàn cho sức khỏe

.
Nguồn: vietnambiz.vn