Vụ thương lái thu mua cá lìm kìm gai với gia cao: Thương lái nói gì?

.
Nguồn: vietnambiz.vn