Tình hình nhập khẩu và thị hiếu tập quán tiêu dùng quả xoài tại Hoa Kỳ

.

tinh_hinh_nhap_khau_va_thi_hieu_tap_quan_tieu_dung_qua_xoai_tai_hoa_ky_1_1_APMY.docx

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nguồn: vinanet.vn