Thủ tướng phê duyệt dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng 345,86 ha

.

Theo đó, khu công nghiệp Nam Tân Uyên có tổng diện tích 345,86 ha nằm tại xã Hội Nghĩa, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Vốn đầu tư dự án 871,95 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 175 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng là 348,78 tỷ đồng và vốn khác là 348,17 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án trong khoảng 6 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng cũng giao UBND Bình Dương chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quy định cụ thể cam kết của nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, tiến độ xây dựng cơ bản đưa công trình vào hoạt động, tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Nguồn: cafeland.vn