Vi phạm xây dựng ở Phú Quốc: Công khai các quy hoạch trong quý 3, xử lý cán bộ sai phạm trong tháng 7

.
CafeLand - Chủ tịch UBND Kiên Giang vừa yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải kiểm điểm đối với UBND 2 cấp (huyện, xã) về những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bao chiếm, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật.

Phần lớn diện tích đất ở Phú Quốc là rừng. Ảnh: N.Đăng

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc công khai toàn bộ các quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) trên website của Ban chậm nhất trong quý 3/2018, đồng thời phải được cập nhật thường xuyên nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi quy hoạch mới.

Xem thêm: Đất Phú Quốc

Yêu cầu Đoàn kiểm tra 1061 phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trên 05 lĩnh vực gồm: (1) Lấn chiếm hành lang lộ giới; (2) Lấn chiếm đất rừng; (3) Bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; (4) Trật tự xây dựng và (5) Hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản. Trong đó, đối với trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm, từ xây dựng trái phép, không phép, sai phép thì căn cứ hành vi để xử lý đúng quy định, nghiêm minh và kiên quyết.

Đoàn kiểm tra 1061 thành lập theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, xây dựng không phép, trái phép, bao chiếm, lấn chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng và kinh doanh, môi giới bất động sản trái pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong tháng 7/2018, nếu tình hình vi phạm không chuyển biến hơn nữa, thì Đoàn kiểm tra 1061 phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của Đoàn kiểm tra nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, để quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý, yêu cầu Đoàn kiểm tra nếu xử lý các hành vi vi phạm trong các ngày thứ Bảy, chủ Nhật được thì cũng phải tổ chức kiểm tra, xử lý.

Người đứng đầu tỉnh Kiên Giang cũng lưu ý, do hiện nay Đoàn kiểm tra 1581 đã kết thúc, nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đoàn kiểm tra 1061 tiếp nhận toàn bộ các hồ sơ xử lý dở dang của Đoàn kiểm tra 1581 để tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục và xử lý theo quy định.

Hồi tháng 5 vừa qua, trước tình hình nóng về lấn chiếm đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng, phân lô ở Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã ký công văn số 651/UBND-KTCN về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Phú Quốc tạm dừng cho phép các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện. Thời gian tạm dừng từ ngày 15/5 cho đến khi Luật về đặc khu có hiệu lực và quy hoạch Phú Quốc được phê duyệt. Trường hợp cấp bách phải xin ý kiến UBND tỉnh.

Nhiều vụ vi phạm xây dựng ở Phú Quốc

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra 1581 (thành lập theo Quyết định 1581 ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang), khi kiểm tra 570 công trình tại xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Gành Dầu, Dương Tơ, có 358 công trình vi phạm các quy định về xây dựng, như: xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng vi phạm quy hoạch.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra, lập biên bản 76 công trình của các hộ dân lấn chiếm, tái lấn chiếm trên đất các dự án đã được phê duyệt, như: Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato; Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo; Khu dân cư và đô thị Suối Lớn…

Đoàn ghi nhận 3.918 trường hợp tách thửa đất nông nghiệp từ 100m2 đến 11.000m2 tại các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu, Dương Tơ.

Nguồn: cafeland.vn