Sawaco ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi kỹ thuật 6 bên

Chiều 5-11, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi kỹ thuật trong khuôn khổ chương trình hợp tác 6 bên giữa Cục cấp nước Yokohama, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, Trung tâm Đào tạo Ngành nước miền Nam, Trung tâm Đào tạo Ngành nước và Môi trường. Tại lễ ký kết, các bên đã đánh giá quá trình hợp tác, thảo luận đưa ra những định hướng trong thời gian tới và đi đến thống nhất ký kết hợp tác 6 bên trong giai đoạn 2019-2023.

Sawaco ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi kỹ thuật 6 bên - Ảnh 1.

Chương trình thỏa thuận hợp tác trao đổi kỹ thuật 6 bên bao gồm các lĩnh vực: Giảm thất thoát nước; Vận hành và bảo dưỡng dịch vụ cấp nước phù hợp kế hoạch an toàn cấp nước, nội dung liên quan từ công tác thực hiện giảm NRW; Cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Xử lý và phân phối nước gồm cấp nước an toàn, liên tục và bền vững; quản lý, phát triển nguồn nhân lực và tiếp nhận công nghệ mới; dịch vụ khách hàng; Quản lý Tài sản mạng và nhà máy nước; Trung tâm điều khiển hệ thống phân phối và Giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất nước sạch; Ứng dụng công nghệ mới vào cấp nước.

Nguồn: thitruong.nld.com.vn