PCG, VTS bị đưa vào diện cảnh báo

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa một số doanh nghiệp niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2018 là con số âm.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (mã Ck: PCG) và Công ty cổ phần Viglacera (mã Ck:VTS) bị vào diện cảnh báo từ ngày 19/3 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính năm 2018 của hai công ty này là con số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm 1.4 và điểm 1.5 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán của PCG, thì lợi nhuận sau thuế của PCG lỗ hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty báo lãi hơn 2,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PCG âm hơn 5,5 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo kiểm toán năm 2018 của VTS, lợi nhuận sau thuế của VTS lỗ gần 140 triệu đồng, trong cùng kỳ VTS báo lãi hơn 2,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VTS âm 58,7 triệu đồng.

Trước đó, HNX cũng đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng Ladophar (mã Ck: LDP) bị đưa vào diện cảnh từ ngày 18/3 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính năm 2018 của công ty này là con số âm.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu nêu trên ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi các công ty này khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn