Chung cư "dát vàng" bị "om" sổ hồng vì dự án thay đổi quy hoạch

.
Nguồn: www.24h.com.vn