Đà Nẵng: Hàng chục khu nhà tập thể nguy cơ sụp đổ, dân vẫn cố bám víu

.
Nguồn: www.24h.com.vn