"Hốt bạc" nhờ săn lùng căn hộ từng có... người chết 

.
Nguồn: www.24h.com.vn