Xử lý hàng loạt "vấn đề bất ổn" trên thị trường BĐS

.
Nguồn: www.24h.com.vn