Chủ tịch LDG tiếp tục đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu

.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu từ ngày 28/3 đến 26/4. Nếu thành công, Chủ tịch LDG nắm gần 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 12,15% vốn.

Từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Khánh Hưng đã thực hiện tổng cộng 2 giao dịch với số lượng mua vào 18 triệu cổ phiếu. Các giao dịch thực hiện lần lượt trong thời gian ngày 31/1 và từ ngày 14/3 đến 19/3.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, Chủ tịch LDG khẳng định sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu LDG để nâng tỷ lệ sở hữu và tạo sự tin tưởng cho cổ đông.

Năm 2019, LDG đặt kế hoạch doanh thu 3.289 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng cho năm 2019. Trong khi doanh thu tăng 91% so với kết quả thực hiện năm trước, lợi nhuận lại kém 4 tỷ đồng.

Tại Đại hội, ông Hưng cho biết LDG vẫn sẽ vượt chỉ tiêu 600 tỷ đồng đề ra. Đây là con số HĐQT cân nhắc rất nhiều, trong đó hơn 300 tỷ đồng có sẵn từ quý IV/2018 chuyển qua. Con số 300 tỷ đồng còn lại trong tầm tay nên khả năng vượt kế hoạch cả năm là có.

Cổ phiếu LDG chốt phiên ngày 22/3 ở mức 13.700 đồng/cp, giảm 8% trong một tháng gần đây.

Nguồn: ndh.vn