Everpia đặt kế hoạch lãi ròng năm nay tăng 32%

.

Hội đồng Quản trị CTCP Everpia (HoSE: EVE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu và lợi nhuận lần lượt 1.300 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, tăng 10% và 32% so với năm trước.

Công ty cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với mức chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% và quỹ quản lý 5%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EVE có giá 15.750 đồng/cp cuối phiên 22/3, tăng gần 2% so với đầu năm.

Nguồn: ndh.vn